Документи

Свідотство про державну реєстрацію
Свидетельство
о госрегистрации
Довідка з держреєстру
Справка
из госрегистра
Свідотство платника податку
Свидетельство
плательщика налога